معرفی بهترین سیستم‌های ایمنی خودروها در این مطلب مهم‌ترین سیستم‌های ایمنی خودروها را در ۲۵ سال اخیر را آورده ایم. ۱. ترمز ضدقفل یا ABS تاقبل از اواسط دهه ۹۰ میلادی، ABS میان خودروسازان محبوبیتی نداشت. بدون ABS ، راننده‌ها مجبور بودند برای قفل‌نشدن چرخ‌ها در سطوح لغزنده، مدام پدال ترمز را فشار دهند. در