وقتی لیلا بلوکات همه رو سرکار میزاره + عکس لیلا بلوکات عکسی از خودش را همراه با متنی عاشقانه منتشر کرده است. *** گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى یک لبخندِ حقیقی بوىِ خوشِ یک پیراهن و یا شنیدن یک ‘دوستت دارمِ’ ساده یک جورِ خوبى حالِ آدم را عوض مى کند و اینطور آدم