مامانم سوزنو گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده و همه جمع شدیم داریم دنبالش می گردیم ، اومده صحنه رو بازسازی میکنه یه سوزن دیگه میزاره میندازه ببینه کجا میفته ! هیچی دیگه الان همه داریم دنبال دوتا سوزن می گردیم … . . یه پسرخاله دارم که هنوز سه سالش تموم نشده و