آشنایی با هنر بادله دوزی (تلی بافی) بندرعباس در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر بادله دوزی ( تلی بافی ) بندرعباس آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر دستی زیبا این مطلب را بخوانید. تلی بافی ٬ هنر بادله دوزی بادله دوزی یا “تلی بافی” عبارت است از