به گزارش ابرتازه ها به نقل از خراسان، دختر ۱۷ ساله ای پس از آن که یک پیامک تبلیغاتی را روی گوشی تلفن همراهش مشاهده کرد با آن شماره تماس گرفت و بدین ترتیب رابطه تلفنی بین او که در یکی از شهرهای نزدیک مشهد زندگی می کرد با پسر جوان در مشهد آغاز شد.