آشنایی با تاریخچه هنر مینیاتور در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با تاریخچه هنر مینیاتور آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تاریخچه هنر مینیاتور ٬ هنر مینیاتور ٬ هنر نقاشی واژه مینیاتور که مخفف کلمه فرانسوی «مینی موم ناتورال» (Minimum Natural) و به معنی طبیعت کوچک