بیماری هایی که بر میل جنسی زنان تاثیر می گذارد بسیاری از بیماری‌ ها با کاهش میل جنسی، باعث می‌شوند روابط زناشویی تحت تاثیر قرار بگیرد. در واقع می‌توان کاهش میل جنسی را به‌عنوان یکی از بارزترین عوارض این بیماری‌ ها به‌حساب آورد. با توجه به این حقیقت می‌توان اذعان کرد که اگر دچار کاهش