دلایل ناباروری و احساس درد به هنگام برانگیختگی جنسی احساس درد به هنگام برانگیختگی(که در خانم ها شایع تر است) در آقایون   عدم توانایی در نعوذ عدم توانایی در حفط نعوذ برای برقراری رابطه جنسی تاخیر در انزال و یا عدم وجود انزال علیرغم وجود محرک های کافی عدم توانایی در کنترل و زمانبندی