تاریخچه اینترنت, تاریخچه اینترنت در ایران و جهان تاریخچه اینترنت, تاریخچه اینترنت در ایران در این مطلب از ابرتازه ها درباره تاریخچه اینترنت در ایران و جهان توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تاریخچه اینترنت پیدایش اینترنت (The Internet) به دهه ۶۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی که دولت