کارگاه انبر سازی, هنر انبرسازی, هنرهای دستی یزد کارگاه انبر سازی, هنر انبرسازی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر انبرسازی استان یزد آشنا می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. روستای توده مرکز دهستان سخوید و از توابع بخش نیرشهرستان تفت است . موقعیت طبیعی