رفوگری و مرمت قالی پیشینه و مرمت قالی از بدو تولد آن وجود داشته است رفوگری و مرمت قالی مرمت قالی به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش و قالی را اصلاح می‌کند. مرمت قالی یا به اصطلاح عامه رفوگری یکی از زمینه‌های فعالیت در هنر و صنعت فرش است. تاریخچه مرمت قالی: