تاریخچه چلوکباب ایرانی چلوکباب یکی از اصیل‌ترین و از معروف‌ترین غذاهای ایرانی است تاریخچه چلوکباب ایرانی ؛ معروف ترین غذای اصیل ایرانی مورخین و جهانگردان اروپایی که در دوران صفویه از ایران دیدن کرده اند درباره چلوها، پلوها، ترشی ها و مرباها که در ایران طبخ می گردیده است مطالب بسیار زیادی نوشته اند ولی