آشنایی با ساز گیتار در این مطلب از ابرتازه ها درباره ساز گیتار توضیحاتی بیان نموده ایم. برای آشنایی با این ساز با ما همراه باشید. تاریخچه گیتار ٬ ساز گیتار آشنایی با ساز گیتار در مورد تاریخچه گیتار روایت های متفاوتی  وجود دارد عده ای بر این عقیده اند که گیتار از مصر سرچشمه گرفته