سالروز شهادت امام هادی, شهادت امام علی النقی (ع), شهادت امام هادی شهادت امام علی النقی (ع), شهادت امام هادی در این مطلب از ابرتازه ها درباره زندگی و شهادت امام علی النقی (ع) توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سوم رجب مصادف است با سالروز شهادت امام