ولنتاین ایرانی و روز عشق روز ولنتاین ایرانی ، سپندار مذگان, تاریخ ایرانی ولنتاین ، ولنتاین ، تاریخ روز ولنتاین ولنتاین چیست و معادل ایرانی آن کدام است؟ چهاردهم فوریه روزی است که به نام والنتاین نامیده شده است . والنتاین اولین موردی نبود که با رشد همه گیر و خارق العاده خود در مدت