آقای هادیانفر به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد کرده: “سایتی مرجع با نماد اعتمادی مشخص کنند، چرا که اگر مردم بدانند یک سایت وابسته به دولت وجود دارد که حافظ اسرار محرمانه آنها است، می‌توانند به آن اطمینان کنند.” رئیس پلیس فتا، مسئول برخورد با جرایم کامپیوتری و اینترنتی، گفته بعضی از سایت‌هایی که هم