دریاچه های خاص در دنیا معمولا محلی برای جذب گردشگر هستند زیرا در این محل توریست ها قرار است با پدیده ای بسیار خاص روبرو شوند که در دیگر نقاط دنیا نمی توان مانندی برای آن ها پیدا کرد. دریاچه “مربع آبی” یا “تالاب آبی” در انگستان یکی از دریاچه های خاص دنیاست که البته