تالاب میقان را بیشتر بشناسید ایران مملو از مکان های طبیعی دیدنی و جذابی است که همیشه مامون و میزمان نگاه علاقه مندان و محلی برای آرامش بسیاری از افرادی است که به این دست مناظر علاقه دارند. شناختن این محل ها در ایران باعث می شود بیشتر حواسمان به آن ها باشد و قدر