بیشتر افراد دوست دارند تولد دوستان و عزیزانشان را در روزی که مخصوص آنهاست، تبریک بگویند. این تبریک تولد اگر با زیباترین واژگان تقدیم شود، شیرینی دوچندان خواهد داشت و بیشتر در دل شنونده می‌نشیند. در مطلبی که پیش روی شماست با توجه به نیاز مخاطبان، جمله‌ها و متن‌های کوتاه تبریک تولد را در