پوستر و کارت پستال ولادت امام محمد باقر (ع) ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد کارت تبریک ولادت امام محمد باقر