بررسی و مقایسه ۱۰ تبلت مبتنی بر ویندوز در بازار۱۲ ماه پیش ابزاری بنام تبلت ویندوزی جزو شگفتی ها بود و کمتر کسی باور می کرد تبلت مبتنی بر ویندوز در بازار نزج بگیرد، اما امروز به مدد ویندوز ۸ و آر تی و محصول مایکروسافت سرفیس، تبلت ویندوزی در بازار می درخشد. استراتژی های غلط