عشق تان چقدر برای شما جذابیت دارد؟ اعتماد ، جزء کلیدی رابطه زناشویی است  بحث و مشاجره یا قهر و آشتی های زن و شوهری، تصمیم گیری های مهم زندگی که بدون مشورت با شما انجام می شود و… گاهی مثل پتک بر سرتان فرود می آید که: «تا چه زمانی باید به این وضعیت