نکاتی در مورد تب در کودکان  درجه تب کودک‌ ، بالا بودن تب کودک‌ ، استامینوفن ، اندازه‌گیری تب