دو دختر هوادار یک تیم مطرح تهرانی در پارکینگ محل تمرین جلوی ماشین سرمربی نامدار تیم را گرفته و به وی می‌گویند که توسط یکی از نزدیکان خود او مورد اعمال شنیعی قرار گرفته اند! عشق و علاقه چند دختر کم‌سن و سال تازه‌ترین وسیله سودجویی چند فرصت‌طلب اطراف یک تیم باشگاهی است. شنیده‌ها از