پرونده قتل ستایش به کجا رسید ؟ متاسفانه چندی پیش بود که ستایش دختر ۶ ساله افغان توسط یک پسر ۷ ساله مورد تعرض قرار گرفته و چان خود را از دست داد این نوجوان شیطان صفت پس از این عمل وحشتناک خود توسط پلیس دستگیر و راهی زندان شد اما تاکنون پرونده این تجاوز