ماجرای قتل هولناک دختر دانش آموز در بیابان داستان قتل , اخبار حوادث , تجاوز جنسی و قتل , ماجرای قتل