قبل از جداشدن از همسر خوب فکر کنید و عجله نکنید برای جداشدن از همسر عجله نکنید   اگر رابطه شما و نامزدتان به هر دلیلی، به پایان رسیده و هیچ شکی در آن ندارید، این ۳۱ قدم را طی کنید تا تکلیفتان یکسره شود! ۱-  آیا در اعماق قلبتان، باور دارید که او تنها