تخت سلیمان تخت سلیمان
آثار ایرانی ثبت شده در میراث جهانی, آثار تاریخی ایران, باغ های ایرانی آثار ایرانی ثبت شده در میراث جهانی, آثار تاریخی ایران از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) تا امروز به غیر از شهر یزد، ۲۱ اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده اند. در این مطلب از ابرتازه ها
تخت سلیمان آذربایجان غربی آتشکده آذرگشسب, تخت سلیمان آذربایجان غربی, تصاویر تخت سلیمان در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با تخت سلیمان در آذربایجان غربی آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آتشکده آذرگشسب, تخت سلیمان مجموعه جهانی تخت سلیمان با آثاری پررمز و راز دارای