این پارتی بازی از اون ترکیب‌های عجیب و غریب شده در مملکت ما. اصولا عقیده دارم که یکسری از مفاهیم کلا در ایران از بین رفته و تبدیل شده به یک دستاویز برای سرپوش گذاشتن روی نقاط ضعف. نمونه‌اش همین کلمه پارتی‌بازی. اجازه بدید همین ابتدای کار خیلی صریح، ساده و روان توضیح بدم که