داستان کوتاه ترازوی مرد فقیر, داستان مرد فقیر, داستانهای جالب داستان کوتاه ترازوی مرد فقیر, داستان آموزنده در این مطلب از ابرتازه ها داستان کوتاه ترازوی مرد فقیر را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ