اشعار کودکانه درباره هفت سین در این مطلب از ابرتازه ها اشعار کودکانه درباره هفت سین را گردآوری نموده ایم. برای خواندن این اشعار با ما همراه باشید. شعر هفت سین برای کودکان ٬ اشعار کودکانه سبزه من سبزه ی قشنگم با سرماها می جنگم وقتی میام به دنیا بستان می شه چه زیبا نزدیک عید