یدالله جهانبازی در بازی تراکتورسازی و پرسپولیس قضاوت پربحثی داشت و پرپسولیسی ها معتقد بودند او دو پنالتی به سود تیم آنها نگرفته. یکی از بازیکنان پرسپولیس در خصوص نحوه قضاوت پر حرف و حدیث جهانبازی گفت: در نیمه دوم وقتی محسن فروزان خیلی خودش را روی زمین می انداخب، سمت داور رفتم و به