تراکتور سازی تراکتور سازی
تاریخچه باشگاه تراکتورسازی تبریز ۲ تیم تراکتورسازی تبریز با پیوس نتایج خوبی کسب نمود و به صعودبه لیگ برتر امیدوار بود ولی در پلی اف شکست خورد.
تاریخچه تیم تراکتورسازی تبریز ۱ باشگاه تراکتورسازی تبریز یکی ازمعتبر ترین باشگاه های ایران است که در سال ۱۳۲۹به همت مدیرانی علاقمند و ورزش دوست چون مهندس راستگار وحسین اردبیلی با امکانات اولیه تشکیل گردید.