ترجمه دعای سمات در این مطلب از ابرتازه ها ترجمه دعای سمات را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. ترجمه دعای سمات ٬ ترجمه فارسی دعای سمات دعای سمات معروف به دعاى شبوّر(دعاى عطا و بخشش) است،که خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه مستحب است و پوشیده نماند