ترسناک ترین کویر ایران که مکان زندگی جن هاست! تاکنون نام ریگ‌جن به گوشتان خورده است؟! همان‌ کویر ترسناکی که مردم محلی معتقدند محل زندگی ارواح و اجنه است و هر انسانی از آنجا عبور کند گرفتار ارواح می‌شود و قطعا جان سالم به در نمی‌برد. . شاید این باور بومی‌ها هم نشات گرفته از