ترسناک ترسناک
انیمیشن های ترسناک بر کوکان چه تاثیری دارند انیمیشن های ترسناک بر کوکان چه تاثیری دارند ؟ درست است، در همه کارتون‌ها و انیمیشن‌های ساخته شده برای کودکان سرانجام شخصیت‌های مثبت به پیروزی دست می‌یابند اما غالبا این موفقیت و پیروزی، با اعمال خشونت ممکن می‌شود و از آنجا که طبق سخن پیشین کودکان با شخصیت‌های
سر زنی چینی در تصادف مرگبار خودرویش به حالتی عجیب و دردناک در شیشه جلوی خودرو گیر کرد.این تصادف در جنوب چین با برخورد با یک کامیون رخ داد که در آن دو خانم حضور داشتند.
داستان ترسناک نفرین و بلاهای آسمانی همواره سوژه بسیاری از افسانه ها و داستان های کهن ملل مختلف بوده است. اما باید بدانید که اشیاء نفرین شده مختص افسانه ها و داستانهای مصر باستان نیستند… نفرین و بلاهای آسمانی همواره سوژه بسیاری از افسانه ها و داستان های کهن ملل مختلف بوده است. اما باید