ترشحات سینه در بارداری ترشح از سینه, ترشح از سینه بانوان, ترشحات سینه در بارداری بارداری یکی از عجیب ترین مراحل در زندگی هر زنی می باشد. در این مرحله از زندگی دچار تغییرات زیادی خواهید شد. بیشترین قسمتی از بدن که تغییر می کند سینه می باشد. ترشح از سینه هم یکی از مشکلاتی