نحوه درست کردن ترشی انبه‌ کال طرز تهیه ترشی انبه‌ کال ، مواد لازم ترشی انبه‌ کال