نحوه ی درست کردن ترشی بادمجان شکم پر طرز تهیه ترشی بادمجان ، مواد لازم برای ترشی بادمجان شکم پر