نحوه درست کردن ترشی برگ مو طرز تهیه ترشی برگ مو ، نحوه انداختن ترشی برگ مو