طرز درست کردن ترشی زو طرز تهیه ترشی زو ، مواد لازم برای ترشی زو