نحوه ی درست کردن ترشی لبو و ترب طرز تهیه ترشی لبو و ترب ، مواد لازم برای ترشی لبو و ترب, نحوه انداختن ترشی لبو و ترب.