با این ترفندهای آرایش کبودی زیر چشم را از بین ببرید گاهی اوقات حتی با آرایش کردن هم نمی توانید برخی از عیوب پوستی خود را بپوشانید زیرا احتمال دارد کامل یا حتی زیاد آرایش کرده باشید اما راه و روش پوشاندن عیوب پوست خود را ندانید و نتوانید آنها را از بین ببرید. در