زوم یک دستی روی نقشه‌ی گوگل مپ گاهی پپیش می آید که بخواهید نقشه گوگل را نزدیک تر و بزرگ تر از آنچه هست ببینید. در این مقاله از ابرتازه ها می خواهیم یک ترفند برای زوم یک دستی روی نقشه گوگل مپ به شما آموزش بدهیم. با ما همراه باشید. زوم کردن روی نقشه