کاشت مو | آشنایی با روشهای ترمیم و کاشت مو کاشت موی سر اولین بار درسال ۱۹۳۹ توسط پزشک ژاپنی صورت گرفت انواع کاشت مو  و پیوند مو اصطلاحات جراحی کاشت مو، کاشت موی طبیعی، پیوند مو و پیوند موی طبیعی همگی یک معنی می دهند. اصطلاح ترمیم مو نیز گاهی مترادف با اصطلاحات مذکور