عکس نوشته های بامزه و خنده دار آبان ۹۲  تفاوت انسانهای چاق و لاغر در این است !  لطف کنید بگید  نشانگر روی کدوم عدد میره !؟ عکس نوشته های طنز و خنده دار آبان ۹۲  اگه فلاپی دیسک هنوز وجود داشت !  بدبخت مهرورزی تا چه حد آخه ، خودتو نابود نکن ! تصویری