علت ترک های کف پا چیست؟ راه درمان ترک کف پا یکی از عوامل ترک کف پا این است که چنین پوستی حاصل تجمع سلول‌های مرده است