اعداد مربوط به خود را کنترل کنید ! فشار خون ، کلسترول خون ، تری گلیسیرید ، میزان کلسترول طبیعی خون