تزئین حلوا – تزیین حلوا مجلسی – تزیین حلوای زیبا خوب برای مقدار مواد داده شده در بالا باید بگم که می تونید ۱ پیمانه از آردش کم کنید و جاش ارد برنج بریزید تا تر حلوا تیریزی داشته باشید. اما یادتون باشه که باید مقدار روغنش رو کمتر کنید چون جذب روغن توی ارد