تزریق آمپول برای روزه دار چه حکمی دارد تزریق آمپول برای روزه دار ، احکام روزه داری ،  مبطلات روزه ، تزریق سرم برای روزه دار